ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 BẠCH THỦ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

   Để Đầu Tư Có Lãi Yêu Cầu Anh Chị Phải Cân Nhắc Trước Khi chọn Số. Tin Tưởng chúng Tôi Bạn sẽ Thành Công!!

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP , 1.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

  Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

  NẠP THẺ TẠI ĐÂY  

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
Hôm Nay
18/09/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
17/09/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
16/09/2019 Đầu 3 Đuôi 7 Win Đuôi 7
15/09/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
14/09/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 4
13/09/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
12/09/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
11/09/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
10/09/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 1
09/09/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
08/09/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
07/09/2019 Đầu 7 Đuôi 1 Miss
06/09/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 1
05/09/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
04/09/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
03/09/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
02/09/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 2
01/09/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
31/08/2019 Đầu 5 Đuôi 0 Win Đuôi 6
30/08/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 6  Đuôi 6
29/08/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 7  Đuôi 3
28/08/2019 Đầu 7 Đuôi 7 Miss
27/08/2019 Đầu 3 Đuôi 9 Miss
26/08/2019 Đầu 6  Đuôi 3 Win Đầu 6  Đuôi 3
25/08/2019 Đầu 0  Đuôi 1 Win Đầu 0  Đuôi 1
24/08/2019 Đầu 5  Đuôi 2 Win Đuôi 2
23/08/2019 Đầu 4  Đuôi 7 Win Đầu 4  Đuôi 7
22/08/2019 Đầu 9  Đuôi 3 Win Đầu 9  Đuôi 3
21/08/2019 Đầu 3  Đuôi 8 Win Đầu 3
20/08/2019 Đầu 6  Đuôi 5 Win Đầu 6  Đuôi 5
19/08/2019 Đầu 1  Đuôi 2 Win  Đuôi 2
18/08/2019 Đầu 1  Đuôi 1 Win Đầu 1  Đuôi 1
17/08/2019 Đầu 9  Đuôi 8 Win Đầu 9  Đuôi 8
16/08/2019 Đầu 1  Đuôi 2 Miss
15/08/2019 Đầu 2  Đuôi 3 Miss
14/08/2019 Đầu 4  Đuôi 4 Win Đuôi 4
13/08/2019 Đầu 8  Đuôi 1 Win Đầu 8  Đuôi 1
12/08/2019 Đầu 5  Đuôi 9 Win Đầu 5  Đuôi 9
11/08/2019 Đầu 7  Đuôi 6 Win Đầu 7  Đuôi 6
10/08/2019 Đầu 4  Đuôi 3 Win Đầu 4
09/08/2019 Đầu 0  Đuôi 2 Win Đầu 0  Đuôi 2
08/08/2019 Đầu 6  Đuôi 2 Win Đầu 6  Đuôi 2
07/08/2019 Đầu 2  Đuôi 4 Win Đầu 2
06/08/2019 Đầu 4  Đuôi 3 Win Đầu 4
05/08/2019 Đầu 9  Đuôi 1 Win Đầu 9  Đuôi 1
04/08/2019 Đầu 3  Đuôi 2 Win Đầu 3  Đuôi 2
03/08/2019 Đầu 4  Đuôi 4 Miss
02/08/2019 Đầu 8  Đuôi 2 Win Đầu 8  Đuôi 2
01/08/2019 Đầu 5  Đuôi 6 Win Đầu 5  Đuôi 6
31/07/2019 Đầu 9  Đuôi 0 Win Đầu 9  Đuôi 0
30/07/2019 Đầu 5  Đuôi 3 Win Đầu 5
29/07/2019 Đầu 1  Đuôi 8 Win Đầu 1  Đuôi 8
28/07/2019 Đầu 4  Đuôi 3 Miss
27/07/2019 Đầu 9  Đuôi 3 Win Đầu 9
26/07/2019 Đầu 2  Đuôi 0 Win Đầu 2  Đuôi 0
25/07/2019 Đầu 8  Đuôi 2 Win Đầu 8  Đuôi 2
24/07/2019 Đầu 6  Đuôi 1 Win Đầu 6  Đuôi 1
23/07/2019 Đầu 7  Đuôi 3 Win Đầu 7
22/07/2019 Đầu 9  Đuôi 8 Win Đầu 9  Đuôi 8
21/07/2019 Đầu 4  Đuôi 5 Win Đầu 4  Đuôi 5
20/07/2019 Đầu 4  Đuôi 3 Miss
19/07/2019 Đầu 0  Đuôi 2 Win Đầu 0  Đuôi 2
18/07/2019 Đầu 6  Đuôi 7 Win  Đuôi 7
17/07/2019 Đầu 0  Đuôi 9 Win Đầu 0  Đuôi 9
16/07/2019 Đầu 5  Đuôi 5 Win Đầu 5  Đuôi 5
15/07/2019 Đầu 5  Đuôi 1 Miss
14/07/2019 Đầu 0  Đuôi 2 Win Đầu 0  Đuôi 2
13/07/2019 Đầu 9  Đuôi 7 Win Đầu 9  Đuôi 7
12/07/2019 Đầu 8  Đuôi 9 Win Đầu 8  Đuôi 9
11/07/2019 Đầu 4  Đuôi 4 Miss
10/07/2019 Đầu 6  Đuôi 6 Win Đầu 6  Đuôi 6
09/07/2019 Đầu 9  Đuôi 0 Win Đầu 9  Đuôi 0
08/07/2019 Đầu 8  Đuôi 6 Win Đầu 8
07/07/2019 Đầu 0  Đuôi 5 Win Đầu 0  Đuôi 5
06/07/2019 Đầu 9  Đuôi 7 Win Đầu 9  Đuôi 7
05/07/2019 Đầu 3  Đuôi 2 Win Đầu 3
04/07/2019 Đầu 2  Đuôi 1 Win Đầu 2
03/07/2019 Đầu 8  Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
02/07/2019 Đầu 7  Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
01/07/2019 Đầu 4  Đuôi 2 Miss
30/06/2019 Đầu 2  Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
29/06/2019 Đầu 3  Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
28/06/2019 Đầu 7  Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
27/06/2019 Đầu 7  Đuôi 6  Win Đầu Đuôi 6
26/06/2019 Đầu 4   Đuôi 6 Miss
25/06/2019 Đầu 6   Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
24/06/2019 Đầu 4   Đuôi 3 Miss
23/06/2019 Đầu 7   Đuôi 8 Miss
22/06/2019 Đầu 0   Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
21/06/2019 Đầu 8   Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
20/06/2019 Đầu 3   Đuôi 1 Win Đầu 3
19/06/2019 Đầu 5   Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
18/06/2019 Đầu 8   Đuôi 8 Win Đuôi 8
17/06/2019 Đầu 8   Đuôi 4 Win Đuôi 4
16/06/2019 Đầu 7  Đuôi  7 Win Đầu 7  Đuôi  7
15/06/2019 Đầu 5   Đuôi 9 Win Đuôi 9
14/06/2019 Đầu 0   Đuôi 2 Win Đầu 0
13/06/2019 Đầu 5   Đuôi 6 Win Đầu 5
12/06/2019 Đầu 9  Đuôi  8 Win Đầu 9  Đuôi  8
11/06/2019 Đầu 1   Đuôi 4 Win Đầu 1  Đuôi  4
10/06/2019 Đầu 9  Đuôi  7 Win Đầu 9  Đuôi  7
09/06/2019 Đầu 3  Đuôi  8 Win Đầu 3  Đuôi  8
08/06/2019 Đầu 7  Đuôi  8 Win Đầu 7
07/06/2019 Đầu 7  Đuôi  3 Win Đầu 7  Đuôi  3
06/06/2019 Đầu 4  Đuôi  1 Win Đầu 4
05/06/2019 Đầu 6  Đuôi  7 Win Đầu 6  Đuôi  7
04/06/2019 Đầu 8  Đuôi  6 Win Đầu 8  Đuôi  6
03/06/2019 Đầu 7  Đuôi  3 Win Đầu 7  Đuôi  3
02/06/2019 Đầu 5  Đuôi  7 Win Đầu 5  Đuôi  7
01/06/2019 Đầu 9  Đuôi  1 Win Đầu 9  Đuôi  1
31/05/2019 Đầu 0  Đuôi  4 Win Đầu 0
30/05/2019 Đầu 2  Đuôi  3 Win Đầu 2
29/05/2019 Đầu 4  Đuôi  6 Win Đầu Đuôi 6
28/05/2019 Đầu 5  Đuôi  8 Win Đầu Đuôi 8
27/05/2019 Đầu 4  Đuôi  1 Win Đầu 4
26/05/2019 Đầu 6  Đuôi  4 Win Đầu Đuôi 4
25/05/2019 Đầu 3  Đuôi  3 Win Đầu Đuôi 3
24/05/2019 Đầu 6  Đuôi  5 Win Đầu 6
23/05/2019 Đầu 8  Đuôi  3 Win Đầu Đuôi 3
22/05/2019 Đầu 3  Đuôi  5 Win Đầu Đuôi 5
21/05/2019 Đầu 2  Đuôi  1 Miss
20/05/2019 Đầu 6  Đuôi  5 Win Đầu 6
19/05/2019 Đầu 1  Đuôi  2 Win Đầu 1  Đuôi  2
18/05/2019 Đầu 4  Đuôi  9 Win Đầu 4  Đuôi  9
17/05/2019 Đầu 3  Đuôi  2 Win Đầu 3  Đuôi  2
16/05/2019 Đầu 3  Đuôi  5 Win Đầu 3
15/05/2019 Đầu 1  Đuôi 7 Win Đầu 1
14/05/2019 Đầu 8  Đuôi 2 Win Đầu 8  Đuôi 2
13/05/2019 Đầu 6  Đuôi 1 Win Đầu 6
12/05/2019 Đầu 8  Đuôi 6 Win Đầu 8  Đuôi 6
11/05/2019 Đầu 0  Đuôi 5 Win Đầu 0
10/05/2019 Đầu 3  Đuôi 4 Win Đầu 3
09/05/2019 Đầu 5  Đuôi 2 Win Đầu 5  Đuôi 2
08/05/2019 Đầu 2  Đuôi 8 Win Đầu 2  Đuôi 8
07/05/2019 Đầu 3  Đuôi 0 Win Đầu 3  Đuôi 0
06/05/2019 Đầu 4  Đuôi 1 Win Đầu 4
05/05/2019 Đầu Đuôi 0 Win ĐầuĐuôi 0
04/05/2019 Đầu Đuôi 1 Win ĐầuĐuôi 1
03/05/2019 Đầu 6 Đuôi 0 Win  Đuôi 0
02/05/2019 Đầu 5 Đuôi 4 Miss
01/05/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
30/04/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
29/04/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
28/04/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 1
27/04/2019 Đầu 7 Đuôi 4 Miss
26/04/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 0
25/04/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
24/04/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 2
23/04/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 4
22/04/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
21/04/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 0
20/04/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 9
19/04/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
18/04/2019 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
17/04/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 1
16/04/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
15/04/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
14/04/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 6
13/04/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 8
12/04/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
11/04/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
10/04/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 8
09/04/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
08/04/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
07/04/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
06/04/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
05/04/2019 Đầu 3 Đuôi 8 Win Đuôi 8
04/04/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
03/04/2019 Đầu 6 Đuôi 7 Miss
02/04/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 9
01/04/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
31/03/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
30/03/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
29/03/2019 Đầu 2 Đuôi 1 Miss
28/03/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
27/03/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
26/03/2019 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
25/03/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
24/03/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
2303/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu 0
22/03/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
21/03/2019 Đầu 9 Đuôi 8 Miss
20/03/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
19/03/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
18/03/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
17/03/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu
16/03/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
15/03/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
14/03/2019 Đầu 4 Đuôi 0 Miss
13/03/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 6
12/03/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
11/03/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
10/03/2019 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
09/03/2019 Đầu 4 Đuôi 2 Miss
08/03/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
07/03/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
06/03/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 0
05/03/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
04/03/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
03/03/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 1
02/03/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
01/03/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
28/02/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
27/02/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 1
26/02/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
25/02/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
24/02/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
23/02/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
22/02/2019 Đầu 1 Đuôi 6 Miss
21/02/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 6
20/02/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 1
19/02/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
18/02/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
17/02/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 8
16/02/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 8
15/02/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
14/02/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
13/02/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 9
12/02/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 3
11/02/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 5  Đuôi 9
10/02/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 0  Đuôi 8
09/02/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 2  Đuôi 6
08/02/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 9  Đuôi 9
NGHỈ TẾT TỪ 04/02  ĐẾN-HẾT 07/02 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
03/02/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu 9  Đuôi 0
02/02/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 4  Đuôi 3
01/02/2019 Đầu 1 Đuôi 1 Miss
31/01/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 2  Đuôi 2
30/01/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 4  Đuôi 4
29/01/2019 Đầu 3 Đuôi 1 Miss
28/01/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu 8
27/01/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 4
26/01/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
25/01/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu Đuôi 5
24/01/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
23/01/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
22/01/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 2
21/01/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 6
20/01/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
19/01/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
18/01/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
17/01/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
16/01/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
15/01/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 6
14/01/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 4
13/01/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
12/01/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
11/01/2019 Đầu 5 Đuôi 1 Win Đuôi 1
10/01/2019 Đầu 2 Đuôi 4 Miss
09/01/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
08/01/2019 Đầu Đuôi 0 Win Đầu Đuôi 0
07/01/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
06/01/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
05/01/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu
04/01/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
03/01/2019 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
02/01/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 0
01/01/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 8