ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

 BẠCH THỦ ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

   Để Đầu Tư Có Lãi Yêu Cầu Anh Chị Phải Cân Nhắc Trước Khi chọn Số. Tin Tưởng chúng Tôi Bạn sẽ Thành Công!!

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC VIP , 1.000.000 VNĐ

Các bạn sẽ nhận được số từ 08h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 2 cái 500k )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

  Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

  NẠP THẺ TẠI ĐÂY  

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
Hôm Nay
23/02/2020 Đầu 4 Đuôi 4 Win Đầu 4- Đuôi 4
22/02/2020 Đầu 1- Đuôi 2 Miss
21/02/2020 Đầu 6- Đuôi 6 Miss
20/02/2020 Đầu 0- Đuôi 4 Win Đầu 0- Đuôi 4
19/02/2020 Đầu 9- Đuôi 8 Win Đầu 9- Đuôi 8
18/02/2020 Đầu 2 Đuôi 6 Win Đuôi 6
17/02/2020 Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1- Đuôi 7
16/02/2020 Đầu 5 Đuôi 6 Win Đuôi 6
15/02/2020 Đầu 1- Đuôi 7 Win Đầu 1 Đuôi 7
14/02/2020 Đầu 5- Đuôi 5 Win Đầu 5 Đuôi 5
13/02/2020 Đầu 5 Đuôi 3 Miss
12/02/2020 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
11/02/2020 Đầu 9 Đuôi 6 Win Đầu 9 Đuôi 6
10/02/2020 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
09/02/2020 Đầu 4 Đuôi 5 Win Đầu 4
08/02/2020 Đầu 9 Đuôi 1 Win Đầu 9 Đuôi 1
07/02/2020 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
06/02/2020 Đầu 7 Đuôi 5 Win Đầu 7- Đuôi 5
05/02/2020 Đầu 1 Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5
04/02/2020 Đầu 1 Đuôi 2 Win Đầu 1
03/02/2020 Đầu 0 Đuôi 1 Win Đầu 0
02/02/2020 Đầu 3 Đuôi 4 Win Đầu 3- Đuôi 4
01/02/2020 Đầu 2 Đuôi 5 Miss
31/01/2020 Đầu 1- Đuôi 5 Win Đầu 1- Đuôi 5
30/01/2020 Đầu 1- Đuôi 3 Win Đầu 1
29/01/2020 Đầu 8- Đuôi 9 Win Đầu 8- Đuôi 9
28/01/2020 Đầu 4- Đuôi 0 Win Đầu 4- Đuôi 0

24+25+26+27 /01/2020

Nghỉ Tết

Chúc Mừng Năm Mới 

23/01/2020 Đầu 7- Đuôi 2 Win Đầu 7
22/01/2020 Đầu 4- Đuôi 9 Win Đầu 4- Đuôi 9
21/01/2020 Đầu 9- Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
20/01/2020 Đầu 5- Đuôi 6 Win Đầu 5
19/01/2020 Đầu 2- Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
18/01/2020 Đầu 7 Đuôi 6 Win Đuôi 6
17/01/2020 Đầu 7- Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
16/01/2020 Đầu 1 Đuôi 1 Miss
15/01/2020 Đầu 6 Đuôi 9 Miss
14/01/2020 Đầu 6- Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
13/01/2020 Đầu 4- Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
12/01/2020 Đầu 3 Đuôi 5 Miss
11/01/2020 Đầu Đuôi 9 Win Đầu 5
10/01/2020 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
09/01/2020 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
08/01/2020 Đầu Đuôi 3 Win Đầu 0
07/01/2020 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
06/01/2020 Đầu 5 Đuôi 3 Miss
05/01/2020 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
04/01/2020 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
03/01/2020 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 4
02/01/2020 Đầu Đuôi 4 Win Đầu Đuôi 4
01/01/2020 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
31/12/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
30/12/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
29/12/2019 Đầu 2 Đuôi  2 Miss
28/12/2019 Đầu 4 Đuôi 7 Miss
27/12/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
26/12/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
25/12/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu 8
24/12/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
23/12/2019 Đầu 6 Đuôi 8 Miss
22/12/2019 Đầu Đuôi 2 Win Đầu Đuôi 2
21/12/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 4
20/12/2019 Đầu 9 Đuôi 0 Miss
19/12/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu Đuôi 1
18/12/2019 Đầu 4 Đuôi 0 Win Đầu 4
17/12/2019 Đầu 1 Đuôi 3 Miss
16/12/2019 Đầu 3 Đuôi 2 Miss
15/12/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
14/12/2019 Đầu Đuôi 1 Win Đầu 9
13/12/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu Đuôi 6
12/12/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 4
11/12/2019 Đầu Đuôi 6 Win Đầu 8
10/12/2019 Đầu Đuôi 3 Win Đầu Đuôi 3
09/12/2019 Đầu 1 Đuôi 2 Miss
08/12/2019 Đầu 5 Đuôi 5 Miss
07/12/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu Đuôi 8
06/12/2019 Đầu 2 Đuôi 3 Miss
05/12/2019 Đầu Đuôi 7 Win Đầu Đuôi 7
04/12/2019 Đầu Đuôi 9 Win Đầu Đuôi 9
03/12/2019 Đầu 3 Đuôi 4 Miss
02/12/2019 Đầu Đuôi 5 Win Đầu 9
01/12/2019 Đầu Đuôi 8 Win Đầu 8